Delårsrapporter

TiksPac - Kvartalsrapport 2020-07-01 - 2020-09-30
TiksPac - Kvartalsrapport 2020-04-01 - 2020-06-30
TiksPac AB - Delårsrapport Q1 Januari - Mars 2020
TiksPac - Bokslutskommuniké 2019
TiksPac - Delårsrapport Q3 Jan - Sep 2019
TiksPac - Halvårsrapport Jan - Jun 2019
TiksPac AB - Delårsrapport Q1, Januari - Mars 2019

Årsredovisningar

TiksPac AB Årsredovisning & koncernredovisning 2019
TiksPac AB - Årsredovisning 2017-07-01 till 2018-12-31
TiksPac - Årsredovisning och Koncernredovisning 2016-2017