Aktuellt

Här hittar du aktuell information om vad som händer på TiksPac. Det kan vara presentation av nya samarbetande kommuner, produktutveckling och allt annat som kan vara utav intresse.

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB – Kommunike efter Bolagsstämma 2021-05-20

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB – Fullmaktsformulär Årsstämma 2021

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB – Kallelse Årsstämma 2021