Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Produkter

Sökservice

Stick ut bland 100.000-tals företag

Nu erbjuder vi våra samarbetande företag mer exponering. När du tecknar ett avtal med TiksPac om att synas på våra miljöstationer, så exponeras du samtidigt extra tydligt som ett miljösmart företag på vår söktjänst, sökservice.se

Exponering

Att synas i rätt miljö

I samarbete med kommuner säljer vi exklusiva exponeringsytor placerade på miljöstationer runtom i kommunen.

Ditt företag får en unik exponering till en kostnadseffektiv investering och visar samtidigt ditt företags samhällsansvar, CSR. Ditt företag bidrar till att din kommun blir renare, samtidigt som du får nya kunder.

Skräppåsar

Våra påsar är biologiskt nedbrytbara, men vi är just nu i ett skede där vi går över till påsar tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast.

Vid årsskiftet planerar vi att successivt börja använda de nya påsarna.

Miljöstationer

TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är kostnadsfritt för kommuner.

Konceptet möjliggörs av företag som genom att exponera sitt varumärke hjälper till att hålla sitt närområde rent. I konceptet ingår förutom stationer och påsar; kostnadsfri ersättningsstation vid skadegörelse.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer, och ser ständigt till att välja bästa material tillgängligt på marknaden som svarar mot våra krav på hållbarhet, kvalitet och ekonomi.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.