Tillsammans håller vi rent!

Gratis skräppåsar till alla!

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls miljöstationer med miljövänliga skräppåsar som är kostnadsfria för allmänheten. Verksamheten finansieras av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Numera har konceptet utökats till att även omfatta digitala miljöstationer.

 

Tillsammans håller vi rent

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

För invånare

Där det är rent håller man rent och rena platser upplevs som tryggare
TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

För företag

I samarbete med din kommun skapar vi en renare miljö
TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

För kommuner

I samarbete med lokala företag skapar vi en renare miljö

Invånare, företag och kommuner tillsammans

Var med och gör skillnad

Invånare utför
Allmänheten uppmuntras att enkelt ta hand om sitt skräp då gratis skräppåsar finns tillgängliga.

Näringslivet finansierar
Företag köper exponering på stationerna och visar samtidigt sitt sociala ansvar, CSR.

Kommuner tillhandahåller
Kommuner placerar ut miljöstationer och ansvarar för att det alltid finns skräppåsar.

Kontakta oss

Det ska vara enkelt för både människor och djur i våra nybyggda bostadsområden

Martin Johansson
Affärschef, BoKLok Housing, Göteborg

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

Kvartalsrapport TiksPac 2021-10-01 – 2021-12-31 presenteras 2022-02-01

Kvartalsrapport Q3 2021-07-01 till 2021-09-30

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB Delårsrapport-Informationsmöte via Zoom 2021-08-26