Tillsammans håller vi rent!

Gratis skräppåsar till alla!

TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är utplacerade i kommunen på strategiska platser som till exempel promenadstråk, parker, badplatser och andra områden där många människor är i rörelse.

Så när du ska på picnic, ut med hunden eller på shoppingrunda, ta en påse och lägg ditt skräp i.

Tillsammans håller vi rent.

För invånare

Där det är rent håller man rent och rena platser upplevs som tryggare

För företag

I samarbete med din kommun skapar vi en renare miljö

För kommuner

I samarbete med lokala företag skapar vi en renare miljö

Invånare, företag och kommuner tillsammans

Var med och gör skillnad

Invånare utför
Allmänheten uppmuntras att enkelt ta hand om sitt skräp då gratis skräppåsar finns tillgängliga.

Näringslivet finansierar
Företag köper exponering på stationerna och visar samtidigt sitt sociala ansvar, CSR.

Kommuner tillhandahåller
Kommuner placerar ut miljöstationer och ansvarar för att det alltid finns skräppåsar.

Kontakta oss

Som en av Sveriges största producenter av förnybar energi har vi miljöfrågan ständigt i fokus. Att dessutom kunna bidra till att vara en positiv kraft i både stort som smått stämmer bra överens med vår värderingar

Veronica Lindström
Kommunikationsstrateg, Skellefteå Kraft AB Skellefteå

TIKSPAC AB – Bästa Q1 resultatet i bolagets historia

TIKSPAC AB – Föreslår ledamöter

TIKSPAC AB – Bokslutskommuniké 2020