Tillsammans håller vi rent!

Gratis skräppåsar till alla!

TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är utplacerade i kommunen på strategiska platser som till exempel promenadstråk, parker, badplatser och andra områden där många människor är i rörelse.

Så när du ska på picnic, ut med hunden eller på shoppingrunda, ta en påse och lägg ditt skräp i.

Tillsammans håller vi rent.

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

För invånare

Där det är rent håller man rent och rena platser upplevs som tryggare
TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

För företag

I samarbete med din kommun skapar vi en renare miljö
TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

För kommuner

I samarbete med lokala företag skapar vi en renare miljö

Invånare, företag och kommuner tillsammans

Var med och gör skillnad

Invånare utför
Allmänheten uppmuntras att enkelt ta hand om sitt skräp då gratis skräppåsar finns tillgängliga.

Näringslivet finansierar
Företag köper exponering på stationerna och visar samtidigt sitt sociala ansvar, CSR.

Kommuner tillhandahåller
Kommuner placerar ut miljöstationer och ansvarar för att det alltid finns skräppåsar.

Kontakta oss

Det ska vara enkelt för både människor och djur i våra nybyggda bostadsområden

Martin Johansson
Affärschef, BoKLok Housing, Göteborg

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB Delårsrapport-Informationsmöte via Zoom 2021-08-26

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB – Delårsrapport 2021-01-01 – 2021-06-30

TiksPac | Skräppåsar ersätter hundpåsar

TIKSPAC AB – Kommunike efter Bolagsstämma 2021-05-20