FAQ – Vanliga frågor

Vad är TiksPac?
TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser. Det finns två koncept: CSR som riktar sig mot kommuner med lokala företag som sponsrar, och RENT som riktar sig mot fastighetsägare, campingar, hotell och liknande.
Var finns stationerna?
På strategiska promenadstråk & parker utvalda av kommunen. För placeringslista kontakta Er kommun.
Är det hundbajspåsar ni säljer?

Vi säljer mediaplatser till lokala företag i kommuner. Resultatet av detta är att invånare får ta del av deras generositet!

Vad innehåller påsarna?
Våra påsar är tillverkade av stärkelse (majs/potatis), vegetabilisk olja (raps/solrosolja) samt en komposterbar polyester från tistlar, vilken är biologiskt nedbrytbar.

Hundbajspåsarna uppfyller kraven i EN 13432, är biologiskt nedbrytbara och komposterbara utan att det gör skada på slutprodukten som kan vara biogödsel eller kompost (inga microplaster).

Är Komposterbar polyester plast?
Den komposterbara polyestern är tillverkad från tistlar och är förnyelsebar. Se film med exempel på hur tillverkningen går till på denna länk (engelska).

Tillverkning komposterbar polyester

Är det ok att slänga dessa nedbrytbara påsarna i naturen?
Våra påsar är komposterbara vilket innebär att de med tiden (3-18 månader) försvinner helt i naturen utan att lämna skadliga rester. Därmed är det inte sagt att de ska slängas i naturen. Våra påsar är att betrakta som skräp och skall självklart läggas i soptunnor så inte djur far illa om de råkar få i sig dessa eller fastna i dem på något sätt. Även fast en låda av kartong bryts ner snabbt i naturen slänger vi ju inte den i skogen. Sunt förnuft!
Vilka färger kan man få på stationerna?
Svart eller Grön. Det går självklart att få i andra färger också mot en extra kostnad.
Hur lång tid tar det för den att brytas ner?

3-18 månader beroendes på temperatur/fuktighet och andra parametrar.

Vad ger det oss/vad får vi för det här?
Ni bidrar till den gemensamma trivseln för invånare i Er kommun! 
Ni hjälper miljön på traven genom att byta ut vanliga hundpåsar i vanlig plast till TiksPacs påsar som är 100% biologiskt nedbrytbara. 
Ni får en unik exponering på annars annonsfria platser på kommunens offentliga promenadstråk.
Finns det någon placeringslista?
I de flesta fall finns en placeringslista att få från TiksPac eller kommunen. I vår nya app -DogPal- kommer vi framöver ha alla stationer med GPS lokalisering.
Finns det soptunnor i anslutning till/ i närheten?
Kommunen placerar oftast stationerna med närhet till soptunna.
Kan man köpa påsarna som privatperson?

Absolut! Vi har en återförsäljare som säljer våra påsar här.

Varför finns det inga stationer i mitt område?
Placering av stationerna är en fråga som kommunen kan ge svar på. Önskar Ni fler stationer i Er kommun kan man i de flesta kommuner lämna ett medborgarförslag!
Påsarna är alltid slut, varför?

Det är för att de är så populära! Kommunen får gratis påsar av TiksPac och ska berätta för oss när de är slut så vi kan skicka nya.

Vad gör vi med stationer som är förstörda

Vi ersätter skadade stationer kostnadsfritt.

Vi har beställt påsar men inte fått några, varför?

Med största sannolikhet är det den mänskliga faktorn. Enklast är om Ni går till Order och beställer enligt formuläret.