Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

TiksPac vision

Där det är rent håller man rent

Från hundpåsar till skräppåsar

TiksPac hundpåsar har varit en efterfrågad och omtyckt produkt under många år. Vårt koncept med gratis hundpåsar har många nöjda kunder och kommuner.
Under tiden har vi också sett att det inte bara är hundägare som använt påsarna, även allmänheten har använt dem som skräppåsar. Och det tycker vi är jättebra! Därför har vi utvecklat vårt koncept så att både våra miljöstationer och skräppåsar nu finns tillgängliga för alla.

Skräppåsar till alla!

TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är utplacerade i kommunen på strategiska platser som till exempel promenadstråk, parker, badplatser och andra områden där många människor är i rörelse.

Så ta med en påse när du ska på picnic, till stranden, ut med hunden eller på en shoppingrunda, så hjälps vi åt.

Tillsammans håller vi rent.

60 ton skräp

Under en sommarvecka i Sverige plockades det upp 60 ton skräp och 35 miljoner skräpföremål från marken. Detta innebär att varje invånare i snitt slängt fem skräpföremål på marken under en vecka.
*Källa: Håll Sverge Rent 2020

Lägg i papperskorgen

De flesta tycker att det är fel att skräpa ner och engagemanget för jorden och miljön växer över hela världen. En del av lösningen är enkel: Plocka upp skräpet och lägg det där det ska vara – i papperskorgen!

Helt i onödan

Nedskräpning är ett av vår tids största samhällsproblem. Det skadar människor, djur och natur, förstör haven, förfular miljön och gör platser otrygga. Och kostar samhället och oss alla mycket pengar helt i onödan.

Vi tänker grönt

TiksPac has an environmental management system in accordance with Keep Sweden Clean. This means that we have, among other things:
  • Environmental policy, goals and action plan
  • Mapping of significant environmental aspects
  • Implemented concrete environmental improvements
  • Trained employee in basic environmental knowledge

Företags samhällsansvar, CSR

Corporate Social Responsibility, kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar, samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.
Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag (en syn som återspeglas i bland annat EU-kommissionens definition av CSR). Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som något som även kan bidra till ökad lönsamhet då det kan ses som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över.
Kontakt os