Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Investerare

Investera i framtiden

Ett lönsamt tillväxtbolag

Bolagets affärsidé är att värna om miljön genom att hålla promenadstråk och gator rena från skräp. Detta sker genom att tillhandahålla miljöstationer med gratis skräppåsar för allmänheten.
Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar, och skräppåsarna är tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast. Det är en enkel affärsidé men den är väl genomtänkt.

Tikspac i siffror!

0

Länder

0

Kommuner

0

Miljöstationer

0

M

Gratis skräppåsar
Bolagets marknadsposition i Norden, framför allt i Sverige som är bolagets huvudmarknad, talar sitt tydliga språk. Bolaget har avtal med mer än hälften av Sveriges kommuner, samt stor potential på de övriga Nordiska marknaderna.

Sammantaget är TiksPac ett lönsamt tillväxtbolag i en stabil nisch som bolaget har skapat. Affärskonceptet är välbeprövat och optimerat och de flesta kunder förlänger sina exponeringar vilket indikerar att marknaden finner värde i produkten. För kommunerna är produkten given vilket indikeras av att det tillkommer nya kommunavtal hela tiden. Kommuner får en renare närmiljö och de slipper kostnaden för skräppåsar.

Internationell expansion

TiksPac har som ambition att växa internationellt. Det är viktigt för aktieägarna att det finns nya marknader och nya internationella produktområden som tillsammans med befintliga marknader kan hålla tillväxten uppe.
TiksPac har trots stor marknadsandel, framförallt i Sverige, fortsatt teckna nya avtal med kommuner och antalet sålda mediaplatser ökar.
För mer information
Dejan Shabacker, vd
+46 (0)346 734 707
+46 (0)733 406 643
dejan.shabacker@tikspac.com