Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Kommuner

En ren kommun är en trygg kommun

Med TiksPac skräppåsar hjälps vi åt att hålla kommunen ren. Detta genom att miljöstationer med skräppåsar finns utplacerade på platser där det är mycket människor i rörelse. Påsarna är gratis för kommunen som ansvarar för att det finns påsar på stationerna. Detta möjliggörs genom att företag exponerar sitt varumärke på stationerna.

Skräppåsar

Våra påsar är biologiskt nedbrytbara, och vi är just nu i ett skede där vi går över till påsar tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast. Vid årsskiftet planerar vi att successivt börja använda de nya påsarna.