Pressreleaser 2020-06-01 - 2020-12-31

2020-11-30 | TiksPac-Kallelse till Extra bolagsstämma, Del 1
2020-11-30 | TiksPac-Anmälan och formulär för poströstning, Del 2
2020-08-17 | TiksPac-Kvartalsrapport-2020-04-01-2020-06-30
2020-06-29 | TiksPac - VD har ordet
2020-06-26 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
2020-06-24 | TiksPac - Kommentar till beslut om avnotering
2020-06-22 | TiksPac utser ny VD
2020-06-18 | TiksPac-Kommuniké-från-Extra-bolagsstämma-samt-info-om-ny-VD
2020-06-12 | TiksPac-Extra-bolagsstämma-2020-06-18-presentation-förslag-nya-ledamöter
2020-06-04 | TiksPac-Flaggningsmeddelande-Extrico-AB
2020-06-04 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
22020-06-18 | Fullmaktsformulär-Extra-bolagsstämma
2020-06-18 | TiksPac-AB-Kallelse-till-Extra-Bolagsstämma
2020-06-01 | TiksPac-Styrelsens-ordförande-avgår-på-egen-begäran
2020-06-01 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
2020-06-01 | TiksPac-Ny-huvudägare

2020-01-01 - 2020-05-30

2020-05-31 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
2020-05-15 | TiksPac-Kommuniké-från-Årsstämma-2020
2020-04-14 | Fullmaktsformulär-årsstämma-2020-05-14
2020-04-14 | TiksPac-AB-Kallelse-till-Årsstämma-2020-05-14-inklusive-bilaga-1-Arbetsordning-för-valberedning
2020-04-06 | Förslag-om-utdelning-pausas
2020-02-27 | VD-lämnar-av-personliga-skäl
2020-01-14 | Samarbetsavtal-med-Plogga-Sverige-AB