Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Pressreleaser

Pressreleaser 2024-01-01 - 2024-06-30

TiksPac - Kvartalsrapport Q1 2024
Nedladdning fil
TiksPac kommenterar Villand Capitals stämning
Nedladdning fil
TiksPac - Bokslutskommuniké 2023
Nedladdning fil
1 av 5 Handlingar inför stämman 8 Maj 2024 - Kallelse ‘Årsstämma
Nedladdning fil
2 av 5 Handlingar inför stämman 8 Maj 2024 - Styrelsens ‘fullständiga förslag till dagordning
Nedladdning fil
3 av 5 Handlingar inför stämman 8 Maj 2024 – Bolagsordning
Nedladdning fil
4 av 5 Handlingar inför stämman 8 Maj 2024 – Fullmaktsformulär
Nedladdning fil
5 av 5 Handlingar inför stämman 8 Maj 2024 - TiksPac AB Årsredovisning & koncernredovisning 2023
Nedladdning fil
Årsredovisning för 2023 presenteras 8:e april
TiksPac initierar en Särskild Granskning av FXI via Bolagsverket 2024-03-01
Nedladdning fil
TiksPac - Kvartalsrapport Q4 2023
Nedladdning fil
Fullmakt för extra bolagsstämma FXI 2024-02-15
Nedladdning fil

Pressreleaser 2023-06-30 - 2023-12-31

TiksPac - Kvartalsrapport Q3 2023
Nedladdning fil
FX International / Kommuniké 2
Nedladdning fil
TiksPac ifrågasätter ledningen i FX International (FXI)
Nedladdning fil
TiksPac - Kvartalsrapport Q2 2023
Nedladdning fil

Pressreleaser 2023-01-01 - 2023-06-30

Arbetsmiljö på TiksPac
Nedladdning fil
TiksPac - Kvartalsrapport Q1 2023
Nedladdning fil
TiksPac - Årsstämmoprotokoll 2023-05-17
Nedladdning fil
TiksPac - Bokslutskommuniké 2022
Nedladdning fil
1 av 5 Handlingar inför stämman 17 Maj 2023 - Kallelse ‘Årsstämma
Nedladdning fil
2 av 5 Handlingar inför stämman 17 Maj 2023 - Styrelsens ‘fullständiga förslag till dagordning
Nedladdning fil
3 av 5 Handlingar inför stämman 17 Maj 2023 – Bolagsordning
Nedladdning fil
4 av 5 Handlingar inför stämman 17 Maj 2023 – Fullmaktsformulär
Nedladdning fil
5 av 5 Handlingar inför stämman 17 Maj 2023 - TiksPac AB Årsredovisning & koncernredovisning 2022
Nedladdning fil
Revisionsberättelse TiksPac AB 2022
Nedladdning fil

Pressreleaser 2022-01-01 - 2022-06-30

Delårsrapport 2022-01-01 - 2022-06-30
Nedladdning fil
Obs! Med stöd av ändrade rutiner kommer ekonomiska rapporter att redovisas som Delårsrapporter framöver. Nästa rapport blir således 7:e juli 2022.
Årsstämmoprotokoll 2022-05-19
Nedladdning fil
Instruktioner till Årsstämma via Zoom 19 Maj, kl 11.00
Nedladdning fil
1 av 6 Handlingar inför stämman 19 Maj 2022 - Kallelse`Årsstämma
Nedladdning fil
2 av 6 Handlingar inför stämman 19 Maj 2022 - Styrelsens´fullständiga förslag
Nedladdning fil
3 av 6 Handlingar inför stämman 19 Maj 2022 - Bolagsordning
Nedladdning fil
4 av 6 Handlingar inför stämman 19 Maj 2022 - Anmälan&Formulär för poströstning
Nedladdning fil
5 av 6 Handlingar inför stämman 19 Maj 2022 - Fullmaktsformulär
Nedladdning fil
6 av 6 Handlingar inför stämman 19 Maj 2022 - Årsredovisning
Nedladdning fil
2022-04-13 | TiksPac - Kallelse Årsstämma 19 maj 2022

Pressreleaser 2021-06-01 - 2021-12-31

2021-10-25 | Tikspac - Kvartalsrapport Q3 2021-07-01 - 2021-09-30
Nedladdning fil
2021-08-16 | Tikspac - Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-06-30
Nedladdning fil
2021-08-16 | TiksPac Delårsrapport-Informationsmöte via Zoom 2021-08-26
Nedladdning fil

Pressreleaser 2021-01-01 - 2021-05-30

2021-05-27 | TiksPac-Kommunike efter Bolagsstämma
Nedladdning fil
2021-04-30 | TiksPac-Instruktioner till webbmöte i Zoom Årsstämma 2021
Nedladdning fil
2021-04-29 | TiksPac-Fullmaktsformulär Årsstämma 2021
Nedladdning fil
2021-04-22 | TiksPac-Anmälan och Formulär för poströstning
Nedladdning fil
2021-04-22 | TiksPac-Kallelse Årsstämma 2021
Nedladdning fil
2021-04-22 | Årsredovisning TiksPac AB
Nedladdning fil
2020 2021-04-06 | TiksPac-Föreslår ledamöter
Nedladdning fil
2021-03-02 | TiksPac-Miljösmart företagsidé framtidssäkras med AI
Nedladdning fil
2021-02-23 | TiksPac-Återkallelse Extra bolagsstämma
Nedladdning fil
2021-01-29 | TiksPac- Styrelsens kommentar till aktieköpet i iApotek Int AB
Nedladdning fil
2021-01-04 | TiksPac turns typical trash bags into a marketable asset

Pressreleaser 2020-06-01 - 2020-12-31

2020-12-30 | TiksPac-ANTAGEN BOLAGSORDNING ENLIGT EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Nedladdning fil
2020-12-30 | TiksPac-Kommuniké från Extra bolagsstämma
Nedladdning fil
2020-12-21 | TiksPac-The Swedish Company Providing a Clever Solution for Cleaner Municipalities
2020-12-14 | TiksPac-Dagordning vid extra bolagsstämma
Nedladdning fil
2020-12-14 | TiksPac-Föreslagen bolagsordning, Bilaga A
Nedladdning fil
2020-11-30 | TiksPac-Kallelse till Extra bolagsstämma, Del 1
Nedladdning fil
2020-11-30 | TiksPac-Anmälan och formulär för poströstning, Del 2
Nedladdning fil
2020-11-30 | TiksPac- Fullmaktsformulär, Del 3
Nedladdning fil
2020-08-17 | TiksPac-Kvartalsrapport-2020-04-01-2020-06-30
Nedladdning fil
2020-06-29 | TiksPac - VD har ordet
Nedladdning fil
2020-06-26 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
Nedladdning fil
2020-06-24 | TiksPac - Kommentar till beslut om avnotering
Nedladdning fil
2020-06-22 | TiksPac utser ny VD
Nedladdning fil
2020-06-18 | TiksPac-Kommuniké-från-Extra-bolagsstämma-samt-info-om-ny-VD
Nedladdning fil
2020-06-12 | TiksPac-Extra-bolagsstämma-2020-06-18-presentation-förslag-nya-ledamöter
Nedladdning fil
2020-06-04 | TiksPac-Flaggningsmeddelande-Extrico-AB
Nedladdning fil
2020-06-04 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
Nedladdning fil
2020-06-18 | Fullmaktsformulär-Extra-bolagsstämma
Nedladdning fil
2020-06-18 | TiksPac-AB-Kallelse-till-Extra-Bolagsstämma
Nedladdning fil
2020-06-01 | TiksPac-Styrelsens-ordförande-avgår-på-egen-begäran
Nedladdning fil
2020-06-01 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
Nedladdning fil
2020-06-01 | TiksPac-Ny-huvudägare
Nedladdning fil

Pressreleaser 2020-01-01 - 2020-05-30

2020-05-31 | TiksPac-Flaggningsmeddelande
Nedladdning fil
2020-05-15 | TiksPac-Kommuniké-från-Årsstämma-2020
Nedladdning fil
2020-04-14 | Fullmaktsformulär-årsstämma-2020-05-14
Nedladdning fil
2020-04-14 | TiksPac-AB-Kallelse-till-Årsstämma-2020-05-14-inklusive-bilaga-1-Arbetsordning-för-valberedning
Nedladdning fil
2020-04-06 | Förslag-om-utdelning-pausas
Nedladdning fil
2020-02-27 | VD-lämnar-av-personliga-skäl
Nedladdning fil
2020-01-14 | Samarbetsavtal-med-Plogga-Sverige-AB
Nedladdning fil
Investerare