Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Invester

Invester i fremtiden

En lønnsom bedrift i vekst

Selskapets forretningsidé er å verne om miljøet ved å holde turområder og gater fri for søppel. Det gjør vi ved å tilveiebringe miljøstasjoner med gratis søppelposer til allmennheten.
Stasjonene er utformet som skilter som monteres på egnede stolper, og søppelposene er fremstilt av innsamlet og 100 % gjenvunnet plast. Forretningsideen er enkel, men samtidig godt gjennomtenkt.

Tikspac i siffror!

0

Länder

0

Kommuner

0

Miljöstationer

0

M

Gratis skräppåsar
Selskapets markedsposisjon i Norden, spesielt i vårt hovedmarked Sverige, taler sitt tydelige språk. Selskapet har avtaler med over halvparten av alle svenske kommuner, samt stort potensiale på de øvrige nordiske markedene.

Kort sagt er TiksPac en lønnsom bedrift i vekst, i en stabil nisje som selskapet selv har skapt. 

Forretningskonseptet er utprøvd og optimert, og de fleste kundene forlenger eksponeringene, hvilket tyder på at markedet finner produktet verdifullt. For kommunene er produktet en selvfølge, hvilket indikeres av at det hele tiden kommer nye kommuneavtaler. Kommunene får renere nærmiljø, og de slipper å betale for plastposer.

Internasjonal ekspansjon

Det er viktig for aksjonærene at det finnes nye markeder og nye internasjonale produktområder som sammen med egnede markeder kan holde veksten oppe. Til tross for en stor markedsandel fortsetter TiksPac, spesielt i Sverige, å tegne nye avtaler med kommuner, og antall solgte mediesteder øker.
TiksPac har ambisjoner om å vokse internasjonalt.
Få mer informasjon
Dejan Shabacker, nestleder
+46 (0)346 734 707
+46 (0)733 406 643
dejan.shabacker@tikspac.com