Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Bolagsstyrning 

Ledning

Dejan Shabacker, VD

Styrelse

Robert Katic (48år), Ordförande
Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Entreprenör och projektledare med mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag inom noterade och onoterade bolag, idrottsförbund samt idrottsföreningar. För uppdraget återfinns värdefulla kompetenser inom affärsutveckling, försäljning, service management samt projektledning.

”TiksPac har redan en fin balansräkning och ett attraktivt kassaflöde som ger utrymme att utveckla bolagets erbjudande och nå nya målgrupper. Dessutom har verksamheten ett starkt miljötänk som ligger helt rätt i tiden och där min bakgrund kan bidra till ökad digitalisering samt fortsatt internationell tillväxt.”

Peter Olausson, (40 år), Ledamot
Byggnadsingenjör från KTH. Har arbetat i olika roller inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 2001. Bland annat som fastighetschef- och regionchef på Rikshem samt Tf. VD på Värmdöbostäder m.m.

“Med en bakgrund inom snabbväxande börsnoterade fastighetsbolag samt erfarenhet från att driva startup-bolag med nischade paketerade affärskoncept vill jag bidra med affärsmässighet, värdeskapande fokus och nya kreativa idéer. I TiksPac ser jag stora möjligheter att skapa värde till både aktieägare, samhället och miljön”.

Årsstämma

Ägarna i TiksPac beslutar om Tikspacs angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Revisor

Bolagets revisorer är LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som huvudansvarig.

LR Revision Falkenberg AB valdes som revisor vid ordinarie bolagsstämma den 5 oktober 2017