Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

TiksPac visjon

Det det er rent, holder man det rent

Fra hundeposer til søppelposer

TiksPac hundeposer har i mange år vært et etterspurt og godt like produkt. Vårt konsept med gratis hundeposer har mange fornøyde kunder og kommuner.
Tiden har også vist at det ikke bare er hundeeiere som har brukt posene – allmennheten har også brukt dem som søppelposer. Det syns vi er kjempefint! Derfor har vi utviklet konseptet vårt, slik at både miljøstasjonene og søppelposene våre nå er tilgjengelige for alle.

Søppelposer til alle!

TiksPac miljøstasjoner med gratis søppelposer utplasseres på strategiske steder i kommunen, f.eks. i turområder, parker, badeplasser og andre områder der mange er ute og beveger seg.

Ta derfor med en pose når du skal ut på piknik, på stranden, lufte hunden shoppingtur, så hjelper vi hverandre.

Sammen holder vi rent.

60 tonn avfall

I løpet av en sommeruke i Sverige plukkes det opp 60 tonn avfall og 35 millioner gjenlagte gjenstander fra bakken. Det betyr at hver innbygger i snitt har kastet fem gjenstander på bakken i løpet av en uke.
*Kilde: Håll Sverge Rent 2020

Helt unødvendig

Forsøpling er ett av vår tids største samfunnsproblemer. Det skader mennesker, dyr og natur, forstyrrer havet, forringer miljøet og gjør steder utrygge. Det koster også samfunnet og oss alle mye penger, helt unødvendig.

Kast i papirkurven

De fleste mener det er feil å forsøple, og engasjementet for kloden og miljøet vokser over hele verden. En del av løsningen er enkelt: Plukk opp søppelet og legg det der det hører hjemme – i papirkurven!

Vi tenker grønt

TiksPac har et har ett miljøstyringssystem som samsvarer med kravene i Svensk Miljöbas. Det betyr at vi blant annet har følgende:
  • Miljøregler, -mål og handlingsplan
  • Kartlegging av betydelige miljøaspekter
  • Gjennomført konkrete miljøforbedringer
  • Lært opp medarbeidere i grunnleggende miljøkunnskap

Bedrifters samfunnsansvar (CSR)

Corporate Social Responsibility er ideen om at bedrifter må ta ansvar for hvordan de påvirker samfunnet, fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv. Også begrepet bærekraftighet brukes stadig flittigere, dels for å tydeliggjøre hva man mener, og dels for å understreke at det økonomiske ansvaret (som er en del av bærekraftighet, men ikke av CSR) kreves for at bedriftens samfunnsansvar skal være langsiktig og integrert i forretningsmodellen.
Historisk sett har CSR vær ansett som en måte å ta ansvar på og minimere risikoen for at uregelmessigheter skal forekomme i bedrifter (et syns som bl.a. gjenspeiles i EU-kommisjonens definisjon av CSR). I dag anses CRS og bærekraftighet i stadig større grad som noe som også kan bidra til økt lønnsomhet, fordi det kan ses på som en måte å redusere unødvendig forbruk av menneskelige, fysiske og økonomisk ressurser på, samtidig som man optimerer bruken av ressursene man rår over.
Kontakt oss