Kanslistvägen 12 B
311 39 Falkenberg Sweden
info@tikspac.com
+46 346-734 700

Visio

Siisti pidetään siistinä

Koirankakkapusseista roskapusseihin

TiksPacin koirankakkapussit ovat olleet suosittuja tuotteita jo vuosia. Konseptimme, jossa tarjotaan ilmaisia koirankakkapusseja, on saanut paljon tyytyväisiä asiakkaita ja kuntia.
Samalla olemme havainneet, että pusseja käyttävät muutkin kuin vain koiranomistajat, jopa suuri yleisö roskapusseina. Ja meistä se on hienoa! Siksi olemme kehittäneet konseptiamme niin, että sekä roskapussiautomaattimme että roskapussimme ovat nyt kaikkien saatavilla.

Roskapusseja kaikille!

TiksPacin roskapussiautomaatit sijoitetaan kunnan strategisiin paikkoihin, kuten kävelyreittien varsille, puistoihin, rannoille ja muille alueille, joilla liikkuu paljon ihmisiä.

Joten ota mukaasi roskapussi mennessäsi piknikille, rannalle, koiraa ulkoiluttamaan tai ostoksille, niin me autamme.

Yhdessä pidämme ympäristön siistinä.

60 tonnia roskaa

Yhden kesäviikon aikana Ruotsissa kerättiin maasta 60 tonnia roskia ja 35 miljoonaa roskaksi luokiteltavaa esinettä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen asukas heitti keskimäärin viisi roskaa maahan viikon aikana.
*Lähde: Håll Sverige Rent 2020

Täysin turhaan

Roskaaminen on yksi yhteiskuntamme suurimmista ongelmista. Se vahingoittaa ihmisiä, eläimiä ja luontoa, tuhoaa valtameriä ja ympäristön esteettisiä arvoja ja tekee paikoista turvattomia. Ja maksaa yhteiskunnalle ja meille kaikille paljon rahaa turhaan.

Pane roskat roskakoriin

Useimmat ihmiset ajattelevat, että roskaaminen on väärin, ja panostus maaperän ja ympäristön suojelemiseksi kasvaa maailmanlaajuisesti. Osa ratkaisuista on yksinkertaisia: poimi roskat ja pane ne sinne, minne ne kuuluvat – roskiin!

Vihreää ajattelua

TiksPacilla on käytössään Svensk Miljöbasin vaatimusten mukainen ympäristöjärjestelmä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että meillä on
  • ympäristöpolitiikka, tavoitteet ja toimintasuunnitelma
  • kartoitettuna merkittävät ympäristönäkökohdat
  • toteutettu konkreettisia ympäristöparannuksia
  • koulutetut, ympäristötietoiset työntekijät.

Yritysten yhteiskuntavastuujärjestelmä, CSR

Corporate Social Responsibilityksi kutsutaan ajatusta, että yritys vastaa omista vaikutuksistaan yhteiskuntaan niin taloudellisesta, ympäristö- kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Myös kestävyyden käsitettä käytetään yhä useammin kertomaan tästä sekä korostamaan, että taloudellista vastuuta (osana kestävyyttä, mutta ei yrityksen yhteiskuntavastuuta) vaaditaan, jotta yrityksen yhteiskuntavastuu olisi pitkäjänteisesti integroitu liiketoimintamalliin.
Yrityksen yhteiskuntavastuuta on perinteisesti pidetty sekä vastuunottona että yrityksissä ilmenevien sääntöjenvastaisuuksien riskin minimoimisena (tämä näkyy muun muassa Euroopan komission yritysten yhteiskuntavastuun määritelmässä). Nykyään yritysten yhteiskuntavastuu ja kestävyys nähdään yhä enemmän asiana, joka voi myös edistää kannattavuuden kasvua, koska sitä voidaan pitää keinona vähentää sekä inhimillisten, fyysisten että taloudellisten resurssien tarpeetonta kulutusta samalla, kun käytettävissä olevien resurssien käyttöä voidaan optimoida.
Yhteystiedot