En ren kommun är en trygg kommun

Med TiksPac skräppåsar hjälps vi åt att hålla kommunen ren. Detta genom att miljöstationer med skräppåsar finns utplacerade på platser där det är mycket människor i rörelse. Påsarna är gratis för kommunen som ansvarar för att det finns påsar på stationerna. Detta möjliggörs genom att företag exponerar sitt varumärke på stationerna.

 

Skräppåsar

Våra påsar är biologiskt nedbrytbara, och vi är just nu i ett skede där vi går över till påsar tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast. Vid årsskiftet planerar vi att successivt börja använda de nya påsarna.

Ladda ner vår broschyr

Miljöstation

Smidesskylt med gratis skräppåsar

Skräppåsar

Påsarna är tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast

Spar pengar och miljö

Arbeta förebyggande mot nedskräpning

Det ska vara enkelt för både människor och djur i våra nybyggda bostadsområden

MARTIN JOHANSSON
AFFÄRSCHEF, BOKLOK HOUSING, GÖTEBORG