Tillsammans håller vi din kommun ren

Med TiksPac skräppåsar hjälps vi åt att hålla kommunen ren. Detta genom att miljöstationer med skräppåsar finns utplacerade på platser där det är mycket människor i rörelse. Påsarna är gratis för kommunen som ansvarar för att det finns påsar på stationerna. Det möjliggörs genom att företag exponerar sitt varumärke på stationerna.

 

Skräppåsar

Våra påsar är biologiskt nedbrytbara, men vi är just nu i ett skede där vi går över till påsar tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast. Vid årsskiftet planerar vi att successivt börja använda de nya påsarna.

Miljöstation

Smidesskylt med gratis skräppåsar

Skräppåsar

Påsarna är tillverkade av insamlad och 100% återvunnen plast

Spar pengar och miljö

Arbeta förebyggande mot nedskräpning

På Bosses Bygg AB är miljö och hållbarhet vår drivkraft när vi bygger. Att även kunna vara med och bidra till en renare kommun känns fantastiskt

Linus Sandell
Bosse Sandells Bygg AB, Ystad