Bolagsstyrning

Ledning
Dejan Shabacker, VD
Johan Nilsson, Ekonomichef
Daniel Hansson, Försäljningschef Norden
Styrelse
ROBERT KATIC (48år), Ordförande
Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Entreprenör och projektledare med mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag inom noterade och onoterade bolag, idrottsförbund samt idrottsföreningar. För uppdraget återfinns värdefulla kompetenser inom affärsutveckling, försäljning, service management samt projektledning.

”TiksPac har redan en fin balansräkning och ett attraktivt kassaflöde som ger utrymme att utveckla bolagets erbjudande och nå nya målgrupper. Dessutom har verksamheten ett starkt miljötänk som ligger helt rätt i tiden och där min bakgrund kan bidra till ökad digitalisering samt fortsatt internationell tillväxt.”

PETER OLAUSSON, (40 år), Ledamot
Byggnadsingenjör från KTH. Har arbetat i olika roller inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 2001. Bland annat som fastighetschef- och regionchef på Rikshem samt Tf. VD på Värmdöbostäder m.m.

“Med en bakgrund inom snabbväxande börsnoterade fastighetsbolag samt erfarenhet från att driva startup-bolag med nischade paketerade affärskoncept vill jag bidra med affärsmässighet, värdeskapande fokus och nya kreativa idéer. I TiksPac ser jag stora möjligheter att skapa värde till både aktieägare, samhället och miljön”.

MIKAEL SVENSSON (34 år) , Ledamot
Har haft ledande befattningar inom försäljningsintensiva bolag med fokus på IT och tekniska förändringar. Har under 5 framgångsrika år hos Office Management aktivt arbetat med integrering av teknik och sälj i samband med affärsdrivna processer.

“Jag vill framförallt bidra med optimering av sälj och att införa en kultur av datadrivna beslut. Att kunna vara en del av förändring i ett bolag som dessutom verkar för att göra vår miljö renare är fantastiskt.”

ANNETTE LAHTI (53 år) , Ledamot
Entreprenör och medgrundare av K2C-gruppen som driver flera olika verksamheter med fokus på sälj och ledarskap inom serviceorganisationer. Har tidigare ansvarat för etableringen av Teleresurs contact center med 250 anställda som framgångsrikt omsatte 60 MSEK med god vinstmarginal.

”Det jag kan tillföra TiksPac är min kompetens inom sälj och kundservice, både vad det gäller metodik, IT-infrastruktur och ledarskap. Jag får saker att hända, ser det möjliga i det omöjliga och har lätt att inspirera och bygga starka kompletterande team”.
Bolagsordning
Årsstämma
Ägarna i TiksPac beslutar om Tikspacs angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.
Revisor
Bolagets revisorer är LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som huvudansvarig.
LR Revision Falkenberg AB valdes som revisor vid ordinarie bolagsstämma den 5 oktober 2017