Miljöstation

Miljöstation

TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är kostnadsfritt för kommuner. Konceptet möjliggörs av företag som genom att exponera sitt varumärke hjälper till att hålla sitt närområde rent. I konceptet ingår förutom stationer och påsar; kostnadsfri ersättningsstation vid skadegörelse.

 

Vi ställer höga krav på våra leverantörer, och ser ständigt till att välja bästa material tillgängligt på marknaden som svarar mot våra krav på hållbarhet, kvalitet och ekonomi.

Ny miljöstation

Ny miljöstation

TiksPac hundpåsar har varit en efterfrågad och omtyckt produkt under många år. Men det är inte bara hundägare som använt påsarna, även allmänheten har använt dem som skräppåsar. Därför har vi utvecklat vårt koncept så att våra skräppåsar nu finns tillgängliga för alla.

Vi byter nu löpande ut våra miljöstationer som med den nya designen gör att stationerna smälter in mer naturligt i miljön. Tanken är även att med informativ text uppmana alla som passerar att ta en gratis påse och hjälpa till att hålla rent. Naturligtvis vill vi även att alla våra samarbetande företag ska exponeras på ett bra och stilfullt sätt.

Som en av Sveriges största producenter av förnybar energi har vi miljöfrågan ständigt i fokus. Att dessutom kunna bidra till att vara en positiv kraft i både stort som smått stämmer bra överens med vår värderingar.

Veronica Lindström
Kommunikationsstrateg, Skellefteå Kraft AB Skellefteå