Sammen holder vi rent!

Gratis søppelposer til alle!

TiksPac miljøstasjoner med gratis søppelposer utplasseres på strategiske steder i kommunen, f.eks. i turområder, parker, badeplasser og andre områder der mange er ute og beveger seg.

Så når du skal på piknik, lufte hunden eller ut og shoppe, kan du ta en pose til søppelet.

Sammen holder vi rent.

For innbyggere

Der det er rent, holder man det rent, og rene plasser oppleves som tryggere

For bedrifter

Vi skaper et renere miljø i samarbeid med kommunen din

For kommuner

Vi skaper et renere miljø i samarbeid med lokale bedrifter

Innbyggere, bedrifter og kommuner sammen

60% renere med søppelposer fra TiksPac

Innbyggerne gjennomfører
Allmennheten oppmuntres til å håndtere avfall enkelt, med lett tilgjengelige og gratis søppelposer.

Næringslivet finansierer
Bedrifter kjøper eksponering på stasjonene og viser samtidig sosialt ansvar (CSR).

Kommuner tilrettelegger
Kommuner utplasserer miljøstasjoner og har ansvar for at søppelposer alltid er tilgjengelig.

Kontakt oss

Ny design på alle miljøstasjonene våre

Poser av 100 % innsamlet og gjenvunnet plast