Läs Delårsrapporten här:

 

Delårsrapport | jan-sep 2019