PRESSMEDDELANDE

 

VD avgår på egen begäran

Styrelsen för TiksPac AB informerar härmed att VD Stefan Arvidsson meddelat sin avgång på egen begäran.

Stefan Arvidsson har meddelat sin avgång så som Verkställande Direktör från bolaget. Stefan har under sin tid i bolaget lett och genomfört ett antal insatser och åtgärder som utvecklat bolaget framåt till en mycket fördelaktig och stabil finansiell situation.

Styrelsen beklagar hans avgång, och önskar honom lycka till i framtida åtaganden.

Arbetet med att hitta en ersättare påbörjas omgående. Den löpande verksamheten bedöms inte påverkas i nämnvärd omfattning av uppsägningen. Stefan Arvidsson kommer under uppsägningstiden, om styrelsen så önskar, att fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter och hjälpa till med övergången under den tid som krävs, dock som längst till den 1 april 2020.

 

För ytterligare information:

Pelle Hjortblad, styrelsens ordförande

Tel. +46 (0) 701 810 110 eller e-post: pelle.hjortblad@moonlight.se

 

Pressmeddelandet i sin helthet finns att läsa här:

Till investorsidan

 

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanseras Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com. Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019.