Hundlatrinstationer

Rättviks kommun har 15 utrustade hundlatrinstationer med gratis hundbajspåsar. Påsarna är 100 procent miljövänliga och nedbrytbara.

Sponsring

Företag i kommunen sponsrar både stationer och påsar genom att de betalar för ett reklamutrymme i anslutning till stationerna.

Kommunen har tagit fram kartor över Rättvik och Vikarbyn där samtliga hundlatriner som har gratis påsar finns markerade med en blå prick.Tre kartor som finns nedan under Information visar stationerna, utmärkta med blå prickar, i Rättvik, Vikarbyn och Lerdal.

Stationerna med gratis hundbajspåsar är placerade vid strategiska stråk där mycket hundar, hussar och mattar rör sig. Syftet är att få en renare och trevligare miljö.

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET HÄR:

https://www.rattvik.se/trafik-resor-och-infrastruktur/renhallning-och-snorojning/hundlatriner.html