TiksPac växer med nya avtal

TiksPac växer med nya avtal

FIFE Council blir den första kommunen i Skottland som väljer att samarbeta med TiksPac för att erbjuda vårt koncept till sina invånare. Genom avtalet med Fife Council har TiksPac påbörjat etableringen på en ny del av den stora brittiska marknaden.

TiksPac har tecknat följande nya CSR-avtal efter sommaren:

I Skottland har avtal tecknats med:
• FIFE Council: 35st TiksPac-stationer till 350.000 invånare

I England har avtal tecknats med:
• Bromley Council: 10st TiksPac-stationer till 312.000 invånare (från Trial hösten 2016)

I Finland har avtal tecknats med:
• Lappeenranta/Villmanstrand: 20st TiksPac-stationer till 73.000 invånare
• Hyvinkää/Hyvinge: 20st TiksPac-stationer till 47.000 invånare

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:
Stefan Arvidsson, VD
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com