Skräpplockning – Tips & råd

 

Tänk på säkerheten

Om du är ute och plockar skräp är det lätt att glömma av sin omgivning och de eventuella risker som man kan utsättas för.

Saker du bör tänka på är:

 • Bilar och övriga fordon – Plockar du skräp i bebyggt område finns det en risk att du kan bli påkörd (detta är speciellt viktigt att tänka på om du har med dig barn).
 • Skräpplockning vid vägar – Det är oftast förenat med fara att plocka skräp vid trafikerade vägar därför bör detta endast göras av utbildad personal eller under ordnade former.
 • Allt skräp är inte lämpligt att plocka upp utan rätt utrustning – Tänk på att använda rätt typ av utrustning när du plockar skräp, läs mer om detta nedan.

Tillsammans med Miljö- & hälsorörelsen Plogga minskar vi nedskräpningen. 

Utrustning vid skräpplockning

Det är viktigt att både skydda sig och att synas på rätt sätt när man är ute och plockar skräp.
Vi rekommenderar därför att du har med dig följande när du är ute och plockar skräp:

 • Plastpåse för att bära skräpet i – Välj en miljövänlig plastpåse med handtag som du samlar skräpet i.
 • Skyddshandskar – Ha alltid på dig skyddshandskar för att skydda dig både från skär- och sticksår samt bakterier.
 • Reflexväst – Det är väldigt viktigt att synas när du plockar skräp – Tänk på bilar och jaktsäsongen.
 • Handsprit – Det är viktigt att undvika att du får i dig bakterier och möjligheterna till att tvätta händerna är ofta begränsad och därför är det bra att ha med sig handsprit när du är ute och plockar skräp.
 • Griptång för skräpplockning – Viss typ av skräp är inte lämpligt att hantera med händerna exempel på detta är kanyler, kondomer, batterier, vassa föremål med mera. Läs mer om farliga föremål nedan.

Farliga föremål

 • Kanyler och annat medicinskt avfall
 • Glas
 • Vassa föremål
 • Läckande batterier
 • Kondomer
 • Frätande/farliga vätskor
 • Främmande föremål (var försiktig när du exempelvis plockar upp en påse där innehållet är okänt) 

Skräpplockning tillsammans med barn

Det är bra att lära barnen att värna om miljön. Det är dock viktigt att tänka på att det är du som vuxen som är ansvarig för barnets säkerhet.

Tänk på att:

 • Ha god uppsikt över barnet
 • Ha koll på omgivningen:

 – I tättbyggt område – Bilar och andra fordon

– I skog och mark – Vattendrag, stup och vilda djur

 • Skyddsutrustning (se lista ovan)

Övrigt

Om du är ute i naturen och plockar skräp är det viktigt att tänka på att inte störa fåglar under deras häckningssäsong. På din kommuns hemsida finner du ofta information om fågelskyddsområden där du bor.