HN Falkenberg, 09:56 – 23 okt, 2020
Text: Viktoria Andersson
Foto: Björn Sige

 

Skräppåsar ersätter hundpåsar i Falkenbergs kommun.

Snart är Tikspacs stationer för hundbajspåsar ett minne blott. Istället planeras det bli nya stationer med större påsar för skräpplockning.

Idén testades i kommunen under tio veckor i fjol. Nu planerar Tikspac och Falkenbergs kommun att byta ut de 32 hundbajspåsestationerna till skräpplockarstationer. De nya stationerna väntas vara klara vid årsskiftet.
— De gamla stationerna kommer bytas ut till stationer med större påsar. Sedan kan det vara så att Falkenbergs kommun vill ändra någon placering nu när det blir en bredare målgrupp, säger Daniel Hansson, försäljningschef på Tikspac.

 

Precis som tidigare kommer påsarna finansieras genom annonser och kommunen kommer stå för driften. Däremot blir det nytt material till påsarna.
— Vi har haft biologiskt nedbrytbara påsar, men nu kommer vi gå över till insamlad återvunnen plast. Problemet med biomaterial är det måste nyproduceras hela tiden och växterna måste odlas. Vi har ståndpunkten att återvunnen plast är det minst skadliga för miljön, säger Daniel Hansson.

 

Tikspac har i dagsläget drygt 7 500 stationer för hundbajspåsar i Norden, enligt Daniel Hansson. På sikt är planen att samtliga ska övergå till stationer för skräppåsar.
— På sikt kommer vi fasa ut de mindre påsarna. När varje kommun ska dra igång ett nytt projekt kommer vi erbjuda dem att byta ut påsen och ge dem möjlighet att ha de här skräppåsarna istället.

 

Daniel Hansson poängterar att de nya påsarna, som är närmare 40 centimeter höga och 20 centimeter breda, fortfarande kan användas till att plocka upp efter hundar. Orsaken till påsbytet är den ökade nedskräpningen i kommunerna.
— Sorgligt nog blir nedskräpningen ett större problem och står för allt större kostnader för kommuner. I takt med nya ägare föddes idén att vi kanske skulle gå över till skräpplockarpåsar istället, säger han.

 

Janna Skyllberg arbetar som tillförordnad enhetschef för park- och kust i kommunen. Hon ser positivt på konceptbytet.
— Det kanske är lite av min personliga åsikt, men det känns bättre att vi tillhandahåller material som alla kan använda sig av. Hållbarhetsavdelningen tycker också att det är bra. Sedan går vi från majsstärkelseplast till återvunnen plast, vilket också känns bra. Som jag förstått det går det åt ganska mycket energi åt majsstärkelsepåsarna och då är det en större miljönytta med återvunnen plast, säger Janna Skyllberg.

 

Att kommunen väljer att ändra konceptet med påsarna säger hon främst har med den allmänna nedskräpningen att göra.
— Skräp är inte kul för någon av oss och detta kan vara ett litet steg till att engagera medborgarna på ett annat sätt.