Kristinehamnarna är inte så skräpaktiga av sig. I alla fall om man får tro stiftelsen Håll Sverige Rents senaste skräpmätning i stadsmiljö. Enligt den ligger Kristinehamns kommun långt under rikssnittet för antal skräp per kvadratmeter. Kommunen är rent av en av dem som får bäst resultat i mätningen, med 1,72 skräp per 10 kvadratmeter. Karlstad däremot ligger över rikssnittet med 6,94.

”Men undersökningen visar också att brist på skräppåsar får
svenskarna att låta skräp ligga kvar på marken.
Mer än hälften av dem som någon gång är i skogen eller
på stranden svarar att de hade plockat mer skräp om det
hade funnits skräppåsar att hämta där.”

 

Läs hela artikeln i Nya Kristinehamnsposten här:
Artikel i Nya Kristinehamnsposten