Press releases: 2016

Back to all Press releases
 • Press release
 • 2016-12-08 TiksPac - Växer med nya avtal
 • 2016-12-05 TiksPac - Delårsrapport Q1 2016-2017
 • 2016-11-30 TiksPac - Styrelseförändring
 • 2016-11-04 TiksPac - Växer med nya avtal
 • 2016-10-11 TiksPac - Sista dag för handel TiksPac BTA
 • 2016-10-07 TiksPac - Stämmokommuniké
 • 2016-10-03 TiksPac Flaggningsmeddelande
 • 2016-09-29 TiksPac Kallelse till årsstämma 2016 - komplettering ledamöter
 • 2016-09-20 TiksPac Företrädesemission kraftigt övertecknad
 • 2016-09-08 TiksPac AB Årsredovisning och Koncernredovisning 2015-2016
 • 2016-09-08 TiksPac Kallelse till årsstämma 2016
 • 2016-09-08 TiksPac Fullmaktsformulär årsstämma 2016
 • 2016-09-06 Justeringar Informationsmemorandum emission
 • 2016-09-01 Offentliggörande av Emissionsmemorandum
 • 2016-08-29 Bokslutskommuniké 2015-2016
 • 2016-08-25 Information Företrädesemission
 • 2016-08-05 TiksPac Emission och tidigarelagd bokslutskommuniké
 • 2016-07-11 TiksPac Omvänd vinstvarning. Omsättning och resultat bättre än indikerat
 • 2016-07-01 TiksPac Flaggningsmeddelande
 • 2016-06-29 TiksPac växer med nya avtal
 • 2016-06-13 TiksPac växer med nya avtal
 • 2016-05-25 TiksPac - Stefan Arvidsson utsedd till ordinarie VD
 • 2016-05-25 TiksPac - Företrädesemission till hösten
 • 2016-05-23 TiksPac - Delårsrapport Q3, Juli 2015 - Mars 2016
 • 2016-05-09 TiksPac växer med nya avtal i Norden!
 • 2016-04-29 Första projektet i England levererat - West Berkshire
 • Marknadsmeddelande 67/16 - Sista dag för handel i TiksPac konvertibel TIKS KV 1 har passerat
 • 2016-03-23 TiksPac - Nytt datum för delårsrapport 3
 • 2016-03-21 TiksPac växer med nya avtal i Norden
 • 2016-03-11 TiksPac Resultat Konvertering sista perioden KV1
 • 2016-02-24 TiksPac växer med nya avtal i Norden
 • 2016-02-19 TiksPac tecknar Ramavtal med Green Landscaping
 • 2016-02-15 TiksPac - Halvårssrapport Juli - December 2015
 • 2016-02-11 TiksPac - Konverteringskursen för den fjärde och sista konverteringsperioden av konvertibel KV1 har fastställts
 • 2016-02-09 TiksPac växer med nya avtal i Norge
 • 2016-01-21 TiksPac växer med nya avtal
Back to all Press releases