Vi påbörjar nu en blogg-serie om hundars signaler. Vi kommer gå igenom:

 • Signalernas betydelse och svårigheter
 • Mimik
 • Svans
 • Öron
 • Kroppen
 • Kemiska signaler
 • Akustiska signaler
 • Taktila signaler
 • Rädsla
 • Aggression
 • Lek
 • Stress

Denna månad kommer vi gå igenom Signalernas betydelse och svårigheter. Rebecka, varsågod!


Signaler

Hundars språk och signaler är större än vad många tror. Att en hund kan kommunicera på många olika sätt vet nog de flesta, men vad betyder alla beteenden? Varför har hunden svansen mellan benen? Varför är öronen bakåtstrukna? Min hund morrar, är den arg då? Frågorna är många och svaren lika så. I texten kommer jag beskriva olika typer av beteenden hunden kan uppvisa beroende på vilka situationer hunden är i.

Hundens signaler kan man dela in i olika grupper efter hur den mottagande hunden uppfattar signalerna. Hundens kommunikationssystem bygger till stor del på så kallade visuella signaler, det är de signaler som kan registreras med synen. Man skulle kunna dela in signalerna i aktiva och passiva signaler.

De aktiva signalerna är alla läten, urinmarkeringar, svansrörelser, blickar, huvudhållning, och ögonsignaler. De aktiva signalerna sänder medvetna budskap till motparten, och berättar om eventuellt osäkerhet eller positiv inställning. Signalerna är tydliga för en mottagande hund.

De passiva signalerna är de signaler som inte på ett, för hunden, medvetet plan, det kan vara signaler som att svansen hålls neråt när hunden kommer till ett främmande område, blicken kanske flackar och hunden gör sig liten, öronen kanske stryks bakåt och huvudhållningen är lite lägre. Det finns ingen motpart som de passiva signalerna kan uppfattas av, det är precis som att hunden automatiskt intar en undergiven roll. Ofta tänker inte hundägaren på vad som sker i hundens kommunikation, kanske för att signalerna är så finstilta, eller för att hundägaren är så van vid att hunden beter sig så i vissa situationer.

Blicken är en viktig del av kommunikationen

Blicken är en viktig del av kommunikationen

Signalernas betydelse och svårigheter

För att det ska vara någon mening med signaler krävs att båda parter, D.v.s. både sändaren och mottagaren är överens om signalernas betydelser. De vanligaste, och grova dragen i hundarnas signalsystem, som när en självsäker hund sträcker på sig och håller svansen högt, eller att en osäker hund kryper ihop och sänker svansen, kan läsas även av hos socialt mycket otränade hundar. Det kan komma olika typer av störningar i signalöverföringen som gör att hundarna inte förstår varandra. Det kan skapa osäkerhet och göra att hundarna inte får kontakt med varandra. Störningar kan vara saker som matte/husse eller en annan hund står i vägen. Men det kan också handla om att två olika raser har olika rörelsemönster och gör att de kan vara svårt att förstå varandra. Det finns risk att aggressionsnivåerna ökar, eftersom att sändaren kan bli frustrerad över att inte bli förstådd.

”Men det kan också handla om att två olika raser
har olika rörelsemönster och gör att det
kan vara svårt att förstå varandra.”

 

Att ögonsignaler är en viktig del av kommunikationen är nog ingen nyhet för någon, hunden använder ögonen flitigt när den kommunicerar. Ögonkontakten är en viktig del vik kontakttagandet. Stirrande blick är den elakaste och viktigaste formen av hot. Hundar med lång päls i ansiktet och för ögonen får ibland problem med att pälsen skymmer mottagarens möjlighet att uppfatta ögonsignaler.

Den långa pälsen som kan täcka ögonen kan ställa till det för hunden.

Den långa pälsen som kan täcka ögonen kan ställa till det för hunden.

 

Nästa månad kommer jag prata om mimik och svans. Missa inte det! //Rebecka