Vågan kommune, er en av eierne våre og miljøavdelingen er en viktig samarbeidspartnere på mange områder hva forurensning angår. De har nå inngått et samarbeid med TicsPac om stativer med beholdere for hundeposer. Det hender dessverre at enkelte hundeiere tar opp hundedritten med en pose, for så å kaste den i en busk eller litt lengre unna stien. Det er forsøpling og sprer plast ut i naturen – og må for all del unngås!

Les mer