I samarbeid med atferdsforskere i A Win Win World og Falkenberg kommune har vi i løpet av sommeren gjennomført et nudging-prosjekt for å redusere forsøplingen.

 

Les mer