Avfallsplukking – tips og råd

 

Tenk på sikkerheten

Når du plukker søppel, er det fort gjort å glemme omgivelsene og de eventuelle risikoene du kan bli utsatt for.

Ting du bør tenke på, inkluderer:

 • Biler og andre kjøretøy – Hvis du plukker søppel i ubebygde strøk, er det risiko for å bli påkjørt (det er spesielt viktig at du tenker på dette hvis du har med deg barn).

 • Plukke søppel ved veier – Det er ofte forbundet med fare å plukke søppel ved trafikkerte veier, og derfor bør dette bare gjøres av utdannet personell eller i ordnede former.

 • Ikke alt søppel kan plukkes uten egnet utstyr – Husk å bruke riktig utstyr når du plukker søppel. Les mer om dette nedenfor.

Utstyr ved avfallsplukking

Det er viktig å både beskytte seg og være godt synlig når man plukker søppel.
Derfor anbefaler vi at du har med deg følgende når du plukker søppel:

 

Plastpose til å bære søppelet i – Velg en miljøvennlig plastpose med håndtak, som du kan samle søppel i.

 • Hansker – Bruk alltid hansker, slik at du beskytter deg mot kutt- og stikksår og bakterier.
 • Refleksvest – Det er veldig viktig å være godt synlig når du plukker søppel. Tenk på biler og jaktsesongen.
 • Håndsprit – Det er viktig å unngå at du får i deg bakterier. Det er ofte begrensede muligheter til å vaske hendene, og derfor er det lurt å ha med håndsprit når du plukker søppel.
 • Tang til å plukke søppel – Enkelte typer søppel bør ikke håndteres med hendene, for eksempel kanyler, kondomer, batterier og skarpe gjenstander. Les mer om farlige gjenstander nedenfor.

   

  Farlige gjenstander

 • Kanyler og annet medisinsk avfall
 • Glass
 • Skarpe gjenstander
 • Batterier som lekker
 • Kondomer
 • Etsende/farlige væsker
 • Fremmedlegemer (vær forsiktig når du for eksempel plukker opp en pose med ukjent innhold)

Plukke søppel sammen med barn

Det er lurt å lære barna å ta vare på miljøet. Men det er viktig å huske at det er du som er voksen, som har ansvaret for barnets sikkerhet.

Husk å:

 • Holde øye med barnet
 • Holde øye med omgivelsene:
  – I tettbebygde strøk – Biler og andre kjøretøy
  – I skog og mark – Vassdrag, stup og ville dyr
 • Verneutstyr (se listen over)

Annet

Hvis du plukker søppel i naturen, er det viktig at du ikke forstyrrer fugler i hekkesesongen. Du finner informasjon om fuglevernområder på kommunens nettsted.