Miljöpåsar

Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller våra produkter. Vi ser ständigt till att välja bästa material tillgängligt på marknaden som svarar mot våra krav på hållbarhet, kvalitet och ekonomi. Vi har valt att använda komposterbara hundpåsar då dessa bryts ner över tid om enstaka påsar kommer på villovägar. Nedbrytningstiden är olika beroende på temperatur, fuktighet och andra biologiska parametrar.

Trots våra påsars goda egenskaper är de att betrakta som skräp när de är förbrukade och ska därmed alltid slängas i av kommunen anvisat sopkärl.

  • TiksPac hundpåsar är helt komposterbara och biologiskt nedbrytbara i enlighet med europeisk standard EN-13432
  • TiksPac hundpåsar är garanterat GMO-fria.
  • De innehåller inga genetiskt modifierade organismer och är därför godkända för ekologisk odling.

Vill du synas på våra påsar?

Kontakta vår försäljningschef Daniel så berättar han mer!

Telefonnummer: +46 (0)346-734 690
Mail: daniel.hansson@tikspac.se  

Se video om påsarna