TiksPac AB blev omdannet til et anpartsselskab via noteringen på det svenske Spotlight Stockmarket i 2013.

Al kommunikation med markedet finder sted på www.spotlightstockmarket.com