Opsamling af affald – tips og råd

 

Tænk på sikkerheden

Hvis man er ude at samle affald, er det let at glemme ens omgivelser og de mulige risici, man kan blive udsat for.

Noget af det, du bør være opmærksom på, er:

 • Biler og andre køretøjer: Hvis du samler affald i et bebygget område, er der risiko for, at du kan blive påkørt (det er særligt vigtigt at være opmærksom på dette, hvis der er børn med).

 • Indsamling af affald ved veje: Det kan være farligt at samle affald ved trafikerede veje, og derfor bør det kun foretages af uddannet personale eller foregå under ordnede forhold.

 • Ikke alt affald kan indsamles uden det rette udstyr: Sørg for at bruge det rette udstyr, når du samler affald. Du kan læse mere om dette nedenfor.

Udstyr til indsamling af affald

Det er vigtigt, at du beskytter dig og er synlig, når du indsamler affald.
Vi anbefaler derfor, at du medbringer følgende, når du er ude for at indsamle affald:

 • Plastikpose til at bære affaldet i: Vælg en miljøvenlig plastikpose med håndtag til affaldet.
 • Beskyttelseshandsker: Hav altid beskyttelseshandsker med for at beskytte dig mod snit- og stiksår samt bakterier.
 • Refleksvest: Det er vigtigt at blive set, når du indsamler affald. Vær opmærksom på biler og jagtsæsonenen.
 • Håndsprit: Det er vigtigt at undgå bakterier. Muligheden for at vaske hænder er ofte begrænset, og derfor er det godt at medbringe håndsprit, når du samler affald.
 • Gribetang til affald: Visse typer affald skal ikke håndteres med hænderne, blandt andet nåle, kondomer, batterier, skarpe genstande m.m. Læs mere om farlige genstande nedenfor.

 

Farlige genstande

 • Nåle og andet medicinsk affald
 • Glas
 • Skarpe genstande
 • Utætte batterier
 • Kondomer
 • Ætsende/farlige væsker
 • Ukendte genstande (vær forsigtig, hvis du eksempelvis samler en pose op, hvor indholdet er ukendt) 

Indsamling af skrald med børn

Det er godt at lære børn at beskytte miljøet. Men det er også vigtigt at huske på, at det er dig, der som den voksne er ansvarlig for barnets sikkerhed.

Sørg for følgende:

 • Hold godt opsyn med barnet
 • Hav styr på omgivelserne:
  – I tætbebyggede områder – biler og andre køretøjer
  – I skov og mark – vandløb, skrænter og vilde dyr
 • Beskyttelsesudstyr (se listen ovenfor)

 

Øvrigt

Hvis du samler affald ude i naturen, er det vigtigt at huske på ikke at forstyrre fugle i yngletiden. På din kommunes hjemmeside kan du muligvis finde oplysninger om fuglebeskyttelsesområder, dér hvor du bor.