Vi kör vidare med blogg-serien om hundars signaler. Vi kommer gå igenom:

 • Signalernas betydelse och svårigheter
 • Mimik
 • Svans
 • Öron
 • Kroppen
 • Kemiska signaler
 • Akustiska signaler
 • Taktila signaler
 • Rädsla
 • Aggression
 • Lek
 • Stress

Denna månad kommer vi gå igenom kemiska & akustiska signaler. Rebecka, varsågod!

 


 

Kemiska signaler

Doftsignalerna, som för hunden betyder något, kommer från två olika källor, dels hundens svettkörtlar, men också av urin och avföring. Det är därför man ofta kan se hundarna stå och nosa på varandra på olika delar av kroppen. De verkar bygga upp en typ av ”luktbild” som de analyserar och lagrar i hjärnan. När hunden går fram i terrängen lämnar den doftmeddelande efter sig, det finns två typer av doftmeddelanden, passiva och aktiva markeringar.

 

”Urin är en typ av aktiv markering”

 

Passiva markeringar innebär att trampdynorna eller kroppsytan sprider doftämnen som fastnar i terrängen eller växtligheten. Dessa spår lämnar hunden efter sig både inomhus och utomhus. Inomhus gör spåren att hunden känner sig mer hemma. En hund som är ängslig kan i vissa fall bli lugnare av att få gå på ställen där den känner igen dofterna av sig själv. Aktiv markering grundar sig alltid i någon form av beslut. Exempelvis så som att hunden luktar länge och noggrant på en stolpe innan den urinerar. Urin är en typ av aktiv markering, som innehåller många ämnen som tillförts eller producerats i kroppen, det ger en ganska komplex doftbild.

 

Vem har lämnat doftmeddelande här?

Vem har lämnat doftmeddelande här?

 

Akustiska signaler

De ljudsignaler hunden gör har, produceras i allmänhet med hjälp av utandningsluften, stämbanden, munhåla och tungan. När hunden exempelvis slår ihop tänderna uppstår mekaniska ljud. Knorrande är ett typiskt valpläte och är vanligast under första månaden i livet, det är oftast tecken på välbefinnande. Gnällandet förekommer i många sammanhang, både där hunden känner sig olustig eller osäker, eller i situationer där hunden har en stor förväntan på att något ska hända. Ur kommunikationssynpunkt verkar inte gnällandet ha så stor betydelse.

 

Morrandet förekommer ofta i samband med hot

 

Skrik och tjut är nästan alltid tecken på rädsla, smärta eller annat obehag. Skall förekommer i många olika varianter, skallet kan vara både mörkt och ljust och de kan tyda på aggression, eller rädsla i olika grad. Det kan riktas som ett hot, eller som en larmsignal till sin flock. Vissa hundar skäller när de blir ivriga eller vill starta en aktivitet. En del hundar använder även skall i leken. Morrandet förekommer ofta i samband med hot, men de finns även de hundar som morrar i samband med lek och hälsning. Bara för att en hund morrar innebär det automatiskt inte att den är arg. Ylandet är inte lika vanligt hos hunden som det är hos vargen. Alla hundar ylar inte ens. Korusylandet är ylande när hela flocken deltar, och detta är vanligast vid gryning och skymning.

 

Skall används i flera situationer, exempelvis för att starta en aktivitet. Taktila

Skall används i flera situationer, exempelvis för att starta en aktivitet. 

 


Nästa månad handlar det om taktila signaler & rädsla. Det ser vi fram emot!