Vi kör nu en blogg-serie om hundars signaler. Vi kommer gå igenom:

 • Signalernas betydelse och svårigheter
 • Mimik
 • Svans
 • Öron
 • Kroppen
 • Kemiska signaler
 • Akustiska signaler
 • Taktila signaler
 • Rädsla
 • Aggression
 • Lek
 • Stress
 • Sammanfattning av kursen

Denna månad kommer vi gå igenom aggression & lek. Rebecka, varsågod!


 

Aggression

All form av aggressivitet hos hundarna är alltid avståndstagande. Det innebär att målet alltid är att skrämma iväg det hunden ser som hot. Hotbeteenden kan vara när hunden stelnar till, och blir lite mer högställd i hållningen, oftast höjer hunden svansen lite och håller den stel. Om hotet trappas upp kan hunden göra skenattacker, det innebär att den hoppar skällande mot hotet utan att komma riktigt nära. Det kan också fungera som ett larmbeteende och talar om för flockmedlemmarna att det är fara.

 

Resursförsvar är en av
de största anledningar till
att barn blir bitna av hundar

 

En annan typ av aggression är så kallad resursaggression eller resursförsvar. De finns hundar som försvarar mat, sovplatser eller sin matte/husse. Den försvarar det den ser som en resurs. Hunden varnar oftast först genom att morra, och stelna till, oftast håller hunden ner huvudet en aning, för att sen när den varnat tillräckligt, börja att visa tänderna och eventuellt nafsa. För en hund är resursförsvaret ett helt naturligt beteende och inget konstigt över huvud taget. Hunden kan försvara resurser både mot andra hundar och mot människor. Resursförsvar är en av de största anledningar till att barn blir bitna av hundar, även om betten i dessa situationer oftast inte är så allvarliga. Det är ganska omdiskuterat huruvida man tycker hunden ska få försvara sina resurser eller inte. En del hävdar att det alltid är okej att hundarna försvarar sina resurser, medan andra menar på att man redan från dag ett bör lära hunden att inte vakta sina resurser.

 

Resursförsvar kan handla om att försvara mat eller exempelvis leksaker, något dessa två killar aldrig bryr sig om, utan delar hellre lika på all mat och alla leksaker.

Resursförsvar kan handla om att försvara mat eller exempelvis leksaker, något dessa två killar aldrig bryr sig om, utan delar hellre lika på all mat och alla leksaker.

 

Lek

Hundarnas lek är sammansatta av en mängd olika beteenden, både undersökande och jaktbeteenden. En hund som vill leka visar en blandning av både flykt och närmande. Den springer fram mot den andra hunden, vänder sig om och flyr eller så ställer den sig framför den andra hunden med framkroppen lågt på marken och viftande svans. Ibland i kombination med att skaka på huvudet och skälla.

 

Leken kan i hundägarens ögon se väldigt våldsam ut, men hundarna kan skilja på när det är lek och när det är allvar.

Leken kan i hundägarens ögon se väldigt våldsam ut, men hundarna kan skilja på när det är lek och när det är allvar.

 

Under själva leken förekommer både galoppsprång, jakter, skall, morrande, brottning, dragkamper, tacklingar, bett och mycket annat. Hundarna är mycket skickliga på att uppfatta och skilja på om det är lek eller allvar, medan hundägare ganska ofta missuppfattar situationen och ingriper på lite fel sätt. Leken kan ibland vara både så pass högljudd och våldsam att hundägarna tror att de slåss på allvar. Hundarnas anpassningsförmåga är jättestor, det syns tydligt när en hund leker på ett sätt med en annan hund, och på ett helt annat sätt med en annan hund.

 

Hundarna är mycket skickliga
på att uppfatta och skilja på
om det är lek eller allvar

 

När hunden vill leka, lägger den ofta ner framdelen i backen medan bakdelen är uppe samtidigt som den viftar på svansen.

När hunden vill leka, lägger den ofta ner framdelen i backen medan bakdelen är uppe samtidigt som den viftar på svansen.


 

Nästa månad kommer sista delen i vår bloggserie och då handlar det om stress och en sammanfattning av allt vi gått igenom. Oliiiiidligt spännande!