Ale och Munkedal har som första kommuner valt att köpa Skräpplockarstationer som är det senaste tillskottet i vårt koncept för en renare närmiljö. Ale har köpt 20st och Munkedal börjar med att testa 4st enheter.

 

Skräpplockarstationen har som vi tidigare skrivit om testats i Falkenberg under sommaren med gott resultat och ett positivt mottagande. Både invånarna och de som arbetar med renhållning i kommunen upplever att nedskräpningen minskar i områden där stationerna står.

Skräpplockarstationen är en breddning av vårt koncept till underlätta och uppmuntra allmänheten att plocka upp ALLT skräp (från att tidigare bara riktat oss på hundägare och det hundarna lämnar på marken). Skyltarna är försedda med olika budskap för att påverka de som passerar att ta en kostnadsfri påse och plocka upp skräp.

Att använda budskap på skyltarna kallas ”Nudging” och innebär att man påverkar folks beteende utan att använda morot eller piska. Nudgarna (budskapen) på våra stationer har tagits fram tillsammans med företaget A Win Win World som är specialiserade på detta och anses vara ledande i Norden på nudging.

Vi tror mycket på detta koncept som ligger rätt i tiden, miljö och renhållning är ett ämne som ligger högt upp på agendan i de flesta kommuner. Affärsmässigt skiljer sig konceptet från vårt tidigare koncept med kostnadsfria hundpåsar genom att vi säljer Skräpplockarstationen till kommuner och andra som därefter köper påsar från oss.  Detta ger ett återkommande intäktsflöde som ökar ju fler enheter vi säljer.

 

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com